Tjedne nagradne igre, bonusi, turniri, poklon bonovi...

Ak Retfala (Lj. Posavskog 11, Osijek)


Kako do karte???


1. Zatražite promo tiket od osoblja u iznosu od 15 eura.

2. Odigrajte i ostvarite pravo na kupon za sudjelovanje u finalnom izvlačenju.

3. Ako niste član Bonus Kluba, za uloženih 15 eura imate pravo na jedan kupon, s mogućnošću osvajanja najviše 3 kupona dnevno.

4. Ako ste član Bonus Kluba (možete uložiti najviše 3x15eura dnevno):
• Crvena BC kartica: na svakih 15 eura osvajate 1 kupon.
• Srebrna BC kartica: na svakih 15 eura osvajate 3 kupona.
• Zlatna BC kartica: na svakih 15 eura osvajate 5 kupona.


Dodatno, uzimaju se u obzir i bodovi na vašoj kartici:
1-5 bodova: 1 kupon
5-10 bodova: 2 kupona
10-20 bodova: 3 kupona
20-50 bodova: 5 kupona
50 i više bodova: 10 kupona

Ak Jug2 (Opatijska 26f)


Kako do karte???


1. Zatražite promo tiket od osoblja u iznosu od 15 eura.

2. Odigrajte i ostvarite pravo na kupon za sudjelovanje u finalnom izvlačenju.

3. Ako niste član Bonus Kluba, za uloženih 15 eura imate pravo na jedan kupon, s mogućnošću osvajanja najviše 3 kupona dnevno.

4. Ako ste član Bonus Kluba (možete uložiti najviše 3x15eura dnevno):
• Crvena BC kartica: na svakih 15 eura osvajate 1 kupon.
• Srebrna BC kartica: na svakih 15 eura osvajate 3 kupona.
• Zlatna BC kartica: na svakih 15 eura osvajate 5 kupona.


Dodatno, uzimaju se u obzir i bodovi na vašoj kartici:
1-5 bodova: 1 kupon
5-10 bodova: 2 kupona
10-20 bodova: 3 kupona
20-50 bodova: 5 kupona
50 i više bodova: 10 kupona

AK H-Club (Franje Cirakija 10, Požega)


Kako do karte???


1. Zatražite promo tiket od osoblja u iznosu od 15 eura.

2. Odigrajte i ostvarite pravo na kupon za sudjelovanje u finalnom izvlačenju.

3. Ako niste član Bonus Kluba, za uloženih 15 eura imate pravo na jedan kupon, s mogućnošću osvajanja najviše 3 kupona dnevno.

4. Ako ste član Bonus Kluba (možete uložiti najviše 3x15eura dnevno):
• Crvena BC kartica: na svakih 15 eura osvajate 1 kupon.
• Srebrna BC kartica: na svakih 15 eura osvajate 3 kupona.
• Zlatna BC kartica: na svakih 15 eura osvajate 5 kupona.


Dodatno, uzimaju se u obzir i bodovi na vašoj kartici:
1-5 bodova: 1 kupon
5-10 bodova: 2 kupona
10-20 bodova: 3 kupona
20-50 bodova: 5 kupona
50 i više bodova: 10 kupona

AK Gajnice (Argentinska 4, Zagreb)


Kako do karte???


1. Zatražite promo tiket od osoblja u iznosu od 15 eura.

2. Odigrajte i ostvarite pravo na kupon za sudjelovanje u finalnom izvlačenju.

3. Ako niste član Bonus Kluba, za uloženih 15 eura imate pravo na jedan kupon, s mogućnošću osvajanja najviše 3 kupona dnevno.

4. Ako ste član Bonus Kluba (možete uložiti najviše 3x15eura dnevno):
• Crvena BC kartica: na svakih 15 eura osvajate 1 kupon.
• Srebrna BC kartica: na svakih 15 eura osvajate 3 kupona.
• Zlatna BC kartica: na svakih 15 eura osvajate 5 kupona.


Dodatno, uzimaju se u obzir i bodovi na vašoj kartici:
1-5 bodova: 1 kupon
5-10 bodova: 2 kupona
10-20 bodova: 3 kupona
20-50 bodova: 5 kupona
50 i više bodova: 10 kupona

AK Jocker (Ivana Šibla 13, Zagreb)


Kako do karte???


1. Zatražite promo tiket od osoblja u iznosu od 15 eura.

2. Odigrajte i ostvarite pravo na kupon za sudjelovanje u finalnom izvlačenju.

3. Ako niste član Bonus Kluba, za uloženih 15 eura imate pravo na jedan kupon, s mogućnošću osvajanja najviše 3 kupona dnevno.

4. Ako ste član Bonus Kluba (možete uložiti najviše 3x15eura dnevno):
• Crvena BC kartica: na svakih 15 eura osvajate 1 kupon.
• Srebrna BC kartica: na svakih 15 eura osvajate 3 kupona.
• Zlatna BC kartica: na svakih 15 eura osvajate 5 kupona.


Dodatno, uzimaju se u obzir i bodovi na vašoj kartici:
1-5 bodova: 1 kupon
5-10 bodova: 2 kupona
10-20 bodova: 3 kupona
20-50 bodova: 5 kupona
50 i više bodova: 10 kupona

AK Putnik (Žabica 1, Rijeka)


Kako do karte???


1. Zatražite promo tiket od osoblja u iznosu od 15 eura.

2. Odigrajte i ostvarite pravo na kupon za sudjelovanje u finalnom izvlačenju.

3. Ako niste član Bonus Kluba, za uloženih 15 eura imate pravo na jedan kupon, s mogućnošću osvajanja najviše 3 kupona dnevno.

4. Ako ste član Bonus Kluba (možete uložiti najviše 3x15eura dnevno):
• Crvena BC kartica: na svakih 15 eura osvajate 1 kupon.
• Srebrna BC kartica: na svakih 15 eura osvajate 3 kupona.
• Zlatna BC kartica: na svakih 15 eura osvajate 5 kupona.


Dodatno, uzimaju se u obzir i bodovi na vašoj kartici:
1-5 bodova: 1 kupon
5-10 bodova: 2 kupona
10-20 bodova: 3 kupona
20-50 bodova: 5 kupona
50 i više bodova: 10 kupona

AK Turnić (Franje Čandeka 36d)

AK Varaždin (Optujska 72, Varaždin)


Kako do karte???


1. Zatražite promo tiket od osoblja u iznosu od 15 eura.

2. Odigrajte i ostvarite pravo na kupon za sudjelovanje u finalnom izvlačenju.

3. Ako niste član Bonus Kluba, za uloženih 15 eura imate pravo na jedan kupon, s mogućnošću osvajanja najviše 3 kupona dnevno.

4. Ako ste član Bonus Kluba (možete uložiti najviše 3x15eura dnevno):
• Crvena BC kartica: na svakih 15 eura osvajate 1 kupon.
• Srebrna BC kartica: na svakih 15 eura osvajate 3 kupona.
• Zlatna BC kartica: na svakih 15 eura osvajate 5 kupona.


Dodatno, uzimaju se u obzir i bodovi na vašoj kartici:
1-5 bodova: 1 kupon
5-10 bodova: 2 kupona
10-20 bodova: 3 kupona
20-50 bodova: 5 kupona
50 i više bodova: 10 kupona

AK Maxbet (Ul. Akcije Maslenica 1, Zadar)


Kako do karte???


1. Zatražite promo tiket od osoblja u iznosu od 15 eura.

2. Odigrajte i ostvarite pravo na kupon za sudjelovanje u finalnom izvlačenju.

3. Ako niste član Bonus Kluba, za uloženih 15 eura imate pravo na jedan kupon, s mogućnošću osvajanja najviše 3 kupona dnevno.

4. Ako ste član Bonus Kluba (možete uložiti najviše 3x15eura dnevno):
• Crvena BC kartica: na svakih 15 eura osvajate 1 kupon.
• Srebrna BC kartica: na svakih 15 eura osvajate 3 kupona.
• Zlatna BC kartica: na svakih 15 eura osvajate 5 kupona.


Dodatno, uzimaju se u obzir i bodovi na vašoj kartici:
1-5 bodova: 1 kupon
5-10 bodova: 2 kupona
10-20 bodova: 3 kupona
20-50 bodova: 5 kupona
50 i više bodova: 10 kupona

Ak Višnjik (Benka Benkovića 24, Zadar)


Kako do karte???


1. Zatražite promo tiket od osoblja u iznosu od 15 eura.

2. Odigrajte i ostvarite pravo na kupon za sudjelovanje u finalnom izvlačenju.

3. Ako niste član Bonus Kluba, za uloženih 15 eura imate pravo na jedan kupon, s mogućnošću osvajanja najviše 3 kupona dnevno.

4. Ako ste član Bonus Kluba (možete uložiti najviše 3x15eura dnevno):
• Crvena BC kartica: na svakih 15 eura osvajate 1 kupon.
• Srebrna BC kartica: na svakih 15 eura osvajate 3 kupona.
• Zlatna BC kartica: na svakih 15 eura osvajate 5 kupona.


Dodatno, uzimaju se u obzir i bodovi na vašoj kartici:
1-5 bodova: 1 kupon
5-10 bodova: 2 kupona
10-20 bodova: 3 kupona
20-50 bodova: 5 kupona
50 i više bodova: 10 kupona

AK Dalmare (Velimira Škorpika 23, Šibenik)


Kako do karte???


1. Zatražite promo tiket od osoblja u iznosu od 15 eura.

2. Odigrajte i ostvarite pravo na kupon za sudjelovanje u finalnom izvlačenju.

3. Ako niste član Bonus Kluba, za uloženih 15 eura imate pravo na jedan kupon, s mogućnošću osvajanja najviše 3 kupona dnevno.

4. Ako ste član Bonus Kluba (možete uložiti najviše 3x15eura dnevno):
• Crvena BC kartica: na svakih 15 eura osvajate 1 kupon.
• Srebrna BC kartica: na svakih 15 eura osvajate 3 kupona.
• Zlatna BC kartica: na svakih 15 eura osvajate 5 kupona.


Dodatno, uzimaju se u obzir i bodovi na vašoj kartici:
1-5 bodova: 1 kupon
5-10 bodova: 2 kupona
10-20 bodova: 3 kupona
20-50 bodova: 5 kupona
50 i više bodova: 10 kupona

AK Stars (Velebitska bb, Split)


Kako do karte???


1. Zatražite promo tiket od osoblja u iznosu od 15 eura.

2. Odigrajte i ostvarite pravo na kupon za sudjelovanje u finalnom izvlačenju.

3. Ako niste član Bonus Kluba, za uloženih 15 eura imate pravo na jedan kupon, s mogućnošću osvajanja najviše 3 kupona dnevno.

4. Ako ste član Bonus Kluba (možete uložiti najviše 3x15eura dnevno):
• Crvena BC kartica: na svakih 15 eura osvajate 1 kupon.
• Srebrna BC kartica: na svakih 15 eura osvajate 3 kupona.
• Zlatna BC kartica: na svakih 15 eura osvajate 5 kupona.


Dodatno, uzimaju se u obzir i bodovi na vašoj kartici:
1-5 bodova: 1 kupon
5-10 bodova: 2 kupona
10-20 bodova: 3 kupona
20-50 bodova: 5 kupona
50 i više bodova: 10 kupona

AK Krk (Plavnička 3, Krk)


Kako do karte???


1. Zatražite promo tiket od osoblja u iznosu od 15 eura.

2. Odigrajte i ostvarite pravo na kupon za sudjelovanje u finalnom izvlačenju.

3. Ako niste član Bonus Kluba, za uloženih 15 eura imate pravo na jedan kupon, s mogućnošću osvajanja najviše 3 kupona dnevno.

4. Ako ste član Bonus Kluba (možete uložiti najviše 3x15eura dnevno):
• Crvena BC kartica: na svakih 15 eura osvajate 1 kupon.
• Srebrna BC kartica: na svakih 15 eura osvajate 3 kupona.
• Zlatna BC kartica: na svakih 15 eura osvajate 5 kupona.


Dodatno, uzimaju se u obzir i bodovi na vašoj kartici:
1-5 bodova: 1 kupon
5-10 bodova: 2 kupona
10-20 bodova: 3 kupona
20-50 bodova: 5 kupona
50 i više bodova: 10 kupona

AK Trogir (Alojzija Stepinca 112)


Kako do karte???


1. Zatražite promo tiket od osoblja u iznosu od 15 eura.

2. Odigrajte i ostvarite pravo na kupon za sudjelovanje u finalnom izvlačenju.

3. Ako niste član Bonus Kluba, za uloženih 15 eura imate pravo na jedan kupon, s mogućnošću osvajanja najviše 3 kupona dnevno.

4. Ako ste član Bonus Kluba (možete uložiti najviše 3x15eura dnevno):
• Crvena BC kartica: na svakih 15 eura osvajate 1 kupon.
• Srebrna BC kartica: na svakih 15 eura osvajate 3 kupona.
• Zlatna BC kartica: na svakih 15 eura osvajate 5 kupona.


Dodatno, uzimaju se u obzir i bodovi na vašoj kartici:
1-5 bodova: 1 kupon
5-10 bodova: 2 kupona
10-20 bodova: 3 kupona
20-50 bodova: 5 kupona
50 i više bodova: 10 kupona

Ak Marinići (Marinići 16, Viškovo)


Kako do karte???


1. Zatražite promo tiket od osoblja u iznosu od 15 eura.

2. Odigrajte i ostvarite pravo na kupon za sudjelovanje u finalnom izvlačenju.

3. Ako niste član Bonus Kluba, za uloženih 15 eura imate pravo na jedan kupon, s mogućnošću osvajanja najviše 3 kupona dnevno.

4. Ako ste član Bonus Kluba (možete uložiti najviše 3x15eura dnevno):
• Crvena BC kartica: na svakih 15 eura osvajate 1 kupon.
• Srebrna BC kartica: na svakih 15 eura osvajate 3 kupona.
• Zlatna BC kartica: na svakih 15 eura osvajate 5 kupona.


Dodatno, uzimaju se u obzir i bodovi na vašoj kartici:
1-5 bodova: 1 kupon
5-10 bodova: 2 kupona
10-20 bodova: 3 kupona
20-50 bodova: 5 kupona
50 i više bodova: 10 kupona

Slanjem upita putem ovog obrasca dajete suglasnost (privolu) za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u obrascu, a koji su nam neophodni da bismo mogli udovoljiti Vašem zahtjevu.

H-CLUB D.O.O.

Address: Rijeka, Žabica 1
OIB: 28645808981

MAD D.O.O.

Address: Rijeka. Žabica 1
OIB: 62585731286

INFO:

H-CLUB D.O.O. (LATER ALSO MAD D.O.O) OPERATES SINCE 2004.
FROM 2014, UNDER MAXBET GROUPATION.

MaxBet in Croatia operates as a brand with full rights. MaxBet is one of the fastest growing companies in Croatia keeping in mind our players and staff happiness.

Copyright ©2019 - MaxBet.hr
Izrada web stranica - Fer Projekt